1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за извършени ревизии и резултати от тях

Информацията съдържа две таблици, които са свързани по ID на ревизии от НАП за 2018 г. Първата таблица съдържа обобщени данни за допълнително установени задължения или установена отговорност за всяка ревизия. Втората таблица съдържа детайли относно вида задължение и периода, за който са установени допълнителните задължения или отговорността.