5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

одобрен

Регистър на имоти - частна държавна собственост

Имоти - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област Кюстендил

одобрен

Регистър на имоти - публична държавна собственост

Имоти - публична държавна собственост, в управление на Областния управител на област Кюстендил

одобрен
одобрен

Областен регистър за военни паметници в област Кюстендил

Военни паметници, съгласно анкетни карти, подадени от общините в област Кюстендил и съгласувани с Областната комисия "Военни паметници" към Областна администрация Кюстендил.

регистър