14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КНЕЖА ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КНЕЖА ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА - Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАСИЩА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на рекламни елементи на територията на Община Кнежа

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на площадки за предаване на отпадъци на територията на Община Кнежа

Регистър на площадки за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Кнежа - Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.