9 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води – община Самуил

одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия в община Самуил

одобрен

Регистър на търговски дружества с общинско участие

Регистър на търговски дружества с общинско участие - Община Самуил

одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество в Община Самуил

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество в Община Самуил