1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.

Размер на средното годишно рентно плащане за землищата по общини на област Силистра за 2016г по Начин на трайно ползване.