1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10, измерени в пункт Велико Търново през 2017 г.

Данните са представи в таблица, която съдържа: Дата на измерване, Измерена концентрация [µg/m3], Превишение на ПС за СДН [в пъти ПС за СДН] (50 µg/m3)

въздух ФПЧ10