1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за утвърдения план-прием в област Благоевград

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас