4 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на заповеди за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на заповеди на кмета на Община град Добрич за изработване на устройствени планове и на измененията им за периода 2010 - 2017 г.

изменения на устройствени планове изработване на устройствени планове устройствени планове
одобрен

Регистър на решения на Общински съвет Добрич за допускане изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на решения на Общински съвет Добрич за допускане изработване на ПУП и изменение на ПУП за периода 2013-2017 г.

допускане изменение изработване Подробен устройствен план Добрич
одобрен

Регистър по Закона за управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община град Добрич. Актуален към 31.08.2017 г.

етажна собственост Добрич регистър сдружения сдружения на собствениците