1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2017/2018 г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година,...