3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.

Регистър на Областна транспортна схема.
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас

Регистър на имоти с държавна собственост в област Бургас
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.