3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър Имоти - публична общинска собственост

Регистър Имоти - публична общинска собственост

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЛОЗНИЦА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.