66 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър Имоти - публична общинска собственост

Регистър Имоти - публична общинска собственост

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ЛОЗНИЦА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 ДО 31.12.2017 Г.

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост