22 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

етажна собственост
одобрен

Регистър на даренията в община Враца

Регистър на даренията в община Враца

публичен регистър
одобрен

Разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Враца

Разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Враца

одобрен

Община ВРАЦА РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ

Община ВРАЦА РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ

концесии
одобрен

Община Враца Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Община Враца Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

одобрен

Община Враца Регистър на търговските обекти

Община Враца Регистър на търговските обекти