1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за системата и по код за вид плащане - КПУКИ

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ се публикува информация за дневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. КПУКИ няма второстепенни разпоредители.

Централни държавни органи