7 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

издадени разрешения
одобрен

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

лицензи
одобрен

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

лицензи
одобрен

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

издадени разрешения
одобрен

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

лицензи
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - ръководен пресонал - действащи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - ръководен пресонал - действащи

удостоверения