1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
непроверен

РЕГИСТЪР НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

В регистъра са вписани всички вероизповедания, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както и вероизповеданията подали заявление с необходимия набор от документи за откриване на официално местно поделение на вероизповеданието на територията на Община Ивайловград и имената на хората, които ще го представляват пред контролните власти.