5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Плащания в СЕБРА

Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на бюджета.

одобрен

Списък на синдиците

Министерство на правосъдието поддържа Списък на синдиците.
Правно основание: Наредба №8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

регистър