5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Плащания в СЕБРА

Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на бюджета.

одобрен

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

регистри