23 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация /2018 год./

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж /2018 год./

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж /2016 год./

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Аврен, Област Варна /2016 год./

устройство на територията
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради /2016 год./

Регистър на заверените технически паспорти на сгради - Община Аврен, Област Варна /2016 год./

устройство на територията