6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

одобрен

Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко (№ 9)

Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко (№ 9)

одобрен

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Твк (4a)

Регистър на свидетелства за правоспособност за категория Твк (4a)

одобрен

Хидромелиорации, инвестиционни политики и концесии

Хидромелиорации, инвестиционни политики и концесии

инвестиционна политика инвестиционна политика и концесии концесии хидромелиорации хидромелиорация
одобрен

Регистрирани на територията животни по видове

Брой на регистрираните на територията животни по видове - по области (данни от регистъра на земеделските стопани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани ) към 30.06.2016 г.

одобрен

База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области

База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области