1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
Министерски съвет 
одобрен

База данни, касаеща дейността на Националната комисия за борба с трафик на хора и информация за социалните услуги, разкрити към Комисията.

Отчет за дейността на НКБТХ за 2015 година;
Регистър на Юридическите лица, предоставящи социални услуги към НКБТХ;
Списък на Приютите за жертви на трафик на хора към НКБТХ;
Списък на Центровете за жертви на трафик на хора към НКБТХ.

Министерски съвет