2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина за 2016 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от Закона за защитените територии за 2016 г.

одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк Пирин, съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин, съгласно чл.50, т.5 от Закона за защитените територии

списък разрешителни за паша