2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на лечебни растения

Посочени са имената на юридическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 6 от Закона за защитените територии, през 2017 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на лечебни растения на територията на Национален парк Централен Балкан

издадени разрешителни ползване на лечебни растения
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан