4 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Данни за извършени ревизии и резултатите от тях за 2019 г.

Информацията съдържа една таблици, с два отделни шийта - данни за извършени ревизии и резултатите от тях за 2019 г.

одобрен

Данни за извършени ревизии и резултати от тях

Информацията съдържа две таблици, които са свързани по ID на ревизии от НАП за 2018 г. Първата таблица съдържа обобщени данни за допълнително установени задължения или установена отговорност за всяка ревизия. Втората таблица съдържа детайли относно вида задължение и периода, за който са установени допълнителните задължения или отговорността.

одобрен

Публичен регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС

Публичният регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС в България се създава и поддържа на основание чл. 169 от Закона за данък върху добавената стойност. Актуална информация се публикува ежедневно на адрес http://nra.bg/vatbulletin/.

одобрен

Публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро

Публичният регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро в България се създава и поддържа на основание ал.3, чл. 3 от Валутния закон. Актуална информация се публикува ежедневно на адрес http://www.nap.bg/page?id=447.id=447.id=447.