3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти 2008-2016

имоти общинска собственост
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж от община никопол

разрешения за строеж
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради с режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост