14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър по приватизация на Община Русе

Регистър по приватизация на Община Русе

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие при Община Русе

Регистър на търговските дружества с общинско участие при Община Русе

търговски дружества търговските дружества с общинско участие в капитала
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите при Община Русе

Регистър на техническите паспорти на строежите при Община Русе

русе строежи технически паспорти
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в Община Русе

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Русе

етажна собственост регистър на сдруженията на собствениците на сгради
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи в Русе

Публичен регистър рекламно-информационни елементи в град Русе

рекламно-информационни елементи РИЕ