14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

имоти общинска собственост
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в Община Русе

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Русе

етажна собственост регистър на сдруженията на собствениците на сгради
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Данни за Общинските предприятия

обшински предприятия предприятие
одобрен

Регистър по приватизация на Община Русе

Регистър по приватизация на Община Русе

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие при Община Русе

Регистър на търговските дружества с общинско участие при Община Русе

търговски дружества търговските дружества с общинско участие в капитала