45 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета