3 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - област Благоевград

Регистър на издадените разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община заявление
процедура (област Благоевград)

Благоевград разрешение строеж
одобрен

Регистър на актовете за изработване и одобряване на УП - област Благоевград

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменение, издадени от областния управител на област Благоевград

Благоевград Подробен пуп устройствен план
одобрен

Регистър на военните паметници в област Благоевград

Регистър на военните паметници на територията на област Благоевград, съставен от Областната комисия за военни паметници. Регистърът обхваща 14-те общини на територията на областта.

история