4 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж територията на област Кърджали

Регистър на издадени разрешения за строеж на територията на област Кърджали

одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии

Регистър на дейността на областните съвети и комисии (Актуален към 21.09.2017)

одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост в област Кърджали

Публичен регистър на имоти с държавна собственост

държавна собственост имоти