9 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

одобрен

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на имоти - частна държавна собственост

Имоти - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област Кюстендил