10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

Регистър на областните съвети и комисии към Областна администрация Кюстендил

одобрен

Регистър на имотите частна държавна собственост, управлявани от Областния управител на област Кюстендил

Имоти - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област с административен център гр. Кюстендил

одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения – Област Кюстендил

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

Регистър на издадените разрешения за строеж – Област Кюстендил

одобрен
одобрен