2 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър ПУП - Област Перник

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от Областна администрация Перник

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на дадените разрешения за строеж от областна администрация Перник.

Издадени разрешения за строеж публичен регистър разрешения строеж