6 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

РЕГИСТРИ ПО ЗУТ

РЕГИСТРИ ПО ЗУТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

одобрен
одобрен

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

Регистър на имоти държавна собственост до 2007 година за област Ямбол

одобрен

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/.
Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!