6 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистър на издадени разрешения за строеж

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

одобрен

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Разград

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Разград

одобрен

Областна транспортна схема

Разписание на автобусните линии на територията на Област Разград

одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост

Регистър на имотите с държавна собственост

одобрен

Регистър на Военните паметници на територията на Област Разград

Регистър на Военните паметници на територията на Област Разград