3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове - актуален към 25.09.2017 г.

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж, издадени от Областния управител на област Русе

Регистър на разрешенията за строеж, издадени от Областния управител на област Русе - Актуален към дата 25.09.2017 г.

Издадени разрешения за строеж разрешения строеж
одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе, актуален към 10.04.2020 г.

държавна държавна собственост държавни имоти имоти Регистър на имотите с държавна собственост собственост