4 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

Регистър на дейността на областните комисии и съвети.

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения.

одобрен

Регистър на издадени разрешение за строеж

Регистър на издадени разрешение за строеж

одобрен