2 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2016г.

одобрен

Средно годишно рентно плащане за стопанската 2015-2016г. за ползване на земеделски земи, съгласно § 2е, ал.1 и ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ на база предходна стопанска

Средно годишно рентно плащане на база представени данни от ОСЗ, на повече от половината договори, вписани в Службата по вписвания и регистрирани в Общинските служби по земеделие по землища за всяка от общините за Област Хасково за стопанската 2015-2016г.