5 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 31.10.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.10.2017 година.

одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 30.09.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.09.2017 година.

одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 31.07.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.07.2017 година.

одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2016 г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2016 г., изразено в лева на декар

одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към 28.02.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 28.02.2017 г.