31 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация