33 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Подлежащата за публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - пред комисията от общинската администрация

Подлежащата за публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - пред комисията от общинската администрация

одобрен
одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи

одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти