3 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

достъп до обществена информация регистър
одобрен

Регистър на уязвимите зони

Нитратно уязвими зони

нитратно уязвими зони регистър
одобрен

Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риба и други водни организми

ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СТОПАНСКИ ЦЕННИ ВИДОВЕ РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ
ОРГАНИЗМИ

регистър