24 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

26. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

25. Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

24. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

23. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

одобрен

22. Регистър по приватизация

Регистър по приватизация