7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране в община Чипровци

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Чипровци

карти за паркиране
одобрен

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на ненормирано работно време на търговските обекти на територията на община Чипровци

търговски обекти в община Чипровци
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на община Чипровци

Регистър на военните паметници на територията на община Чипровци

военни паметници
одобрен

Регистър на имоти публична общинска собственост Чипровци

Регистър на имоти публична общинска собственост на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на договори за наем на община Чипровци за периода 2015-2020 г.

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи за периода 2015 - 2020 година на община Чипровци

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър на сключени договори за наем за периода 2013-2018 г.

Регистър на сключените договори за наем на земеделски земи за периода 2013 - 2018 г. на община Чипровци

актове за общинска собственост