16 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж
одобрен

Регистър на общинските предприятия в Община Годеч

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им в Община Годеч

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Годеч

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Годеч

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие
одобрен

Регистър на даренията в Община Годеч

Регистър на даренията

регистър на даренията