45 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за мандат 2019-2023 г.

Данни към 30.04.2020 г.

ОбС Добрич регистър върнати решения на Общински съвет
одобрен

Регистър на издадени в Община град Добрич административни актове за одобрени подробни устройствени планове

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 15 март 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

актове одобрени ПУП подробни устройствени планове община Добрич
одобрен

Регистър на издадените в Община град Добрич актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 28 февруари 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

заповеди решения на общински съвет изработване изменение на устройствени планове ПУП община Добрич
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Информацията се обновява на официалния сайт на Община град Добрич www.dobrich.bg съгласно законовите срокове.

ЗПКОНПИ община Добрич подлежаща на публикуване информация
одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва Община град Добрич

Актуален към 14.03.2019 г.

граждански дружества участва община Добрич
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община град Добрич

Актуален към 14.03.2019 г.

юридически лица с нестопанска цел община Добрич