21 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на издадени в Община град Добрич административни актове за одобрени подробни устройствени планове

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 15 март 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

актове одобрени ПУП подробни устройствени планове община Добрич
одобрен

Регистър на издадените в Община град Добрич актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистърът включва периода от 01 юли 2017 г. до 28 февруари 2019 г. - заповеди на кмета на общината и решения на общински съвет

заповеди решения на общински съвет изработване изменение на устройствени планове ПУП община Добрич
одобрен

Регистър за гражданските дружества, в които участва Община град Добрич

Актуален към 14.03.2019 г.

граждански дружества участва община Добрич
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община град Добрич

Актуален към 14.03.2019 г.

юридически лица с нестопанска цел община Добрич
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на Община град Добрич

Актуален към 08 март 2019 г.

община Добрич вероизповедания местни поделения
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за периода 2011-2019 г.

Регистърът включва информация за върнатите решения на Общински съвет град Добрич и последващите действия - актуален за мандати 2011-2015 и 2015-2019 г.

върнати решения общински съвет добрич