41 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.45А ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на въведените в експлоатация обекти четвърта и пета категории от 2015 до 2017 г.

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на категоризирани туристически обекти в Община Кнежа

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки в Община Кнежа

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на търговските обекти на територията на Община Кнежа

Регистърът е преработен в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.