53 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2019/2020 година

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности