10 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост, община Любимец

Регистър на актове за собственост

Регистър на актове за собственост
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти, община Любимец

Регистър на разпоредителните сделки с имоти

разпоредителни сделки
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Любимец

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Любимец

етажна собственост
одобрен
одобрен

Регистър ПУП 2017г.

Регистър ПУП 2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им