35 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем

одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Данни за маршрутната мрежа
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж