7 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ (във връзка с чл. 5, ал. 5 от ЗУТ)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ (във връзка с чл. 5, ал. 5 от ЗУТ)

строителство
одобрен

Регистър за ненормнирано работно време на търговски обекти

Регистър за ненормнирано работно време на търговски обекти

търговска дейност