7 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи , на дълготрайните декоративни дървета и храсти

Публичен регистър на озеленените площи , на дълготрайните декоративни дървета и храсти

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ (във връзка с чл. 5, ал. 5 от ЗУТ)

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ (във връзка с чл. 5, ал. 5 от ЗУТ)

строителство
одобрен

Публичен регистър на одобрените ПП и ПЗ

Публичен регистър на одобрените ПП и ПЗ

строителство
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради